26
Ιαν

Το ΚΕΚ Ευρωπαϊκή Πρόοδος είναι online

Είναι online η ιστοσελίδα του ΚΕΚ Ευρωπαϊκή Πρόοδος στο Ηράκλειο.

Το ΚΕΚ Ευρωπαϊκή Πρόοδος επιθυμώντας να εκσυγχρονιστεί και να συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις ανέθεσε στη vindico την δημιουργία μιας νέας δυναμικής ιστοσελίδας όπου ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ολοκληρώσει τις επιθυμητές ενέργειες χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία στο χώρο του ΚΕΚ.

Έτσι και έγινε. Δημιουργήθηκε μια δυναμική ιστοσελίδα με πλήρη ανάδραση από τον επισκέπτη. Πλέον η Ευρωπαϊκή Πρόοδος αποτελεί το μοναδικό ΚΕΚ στο Ηράκλειο όπου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει την αίτηση του ηλεκτρονικά. Η δυνατότητα αυτή δίνεται τόσο σε ανέργους όσο και σε επιχειρήσεις.

Τέλος, η ιστοσελίδα δίνει την δυνατότητα στους επισκέπτες της όχι μόνο να ενημερωθούν για νέα σεμινάρια αλλά να προτείνουν σεμινάρια με θέμα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ενδιαφερόμενου μέσα από την αντίστοιχη φόρμα.

Δείτε την ιστοσελίδα εδώ →

Σχόλια ( 0 )